Curs perfecţionare profesori de biologie – 17.10.2008

În cadrul Programului: Stagiu de formare continuă – specialitatea biologie, anul şcolar 2008-2009, în data de 17.10.2008, în Amfiteatrul Liceului „Nichita Stănescu” din Ploiești, s-a desfăşurat primul curs din acest an. Au participat 38 de profesori de biologie. Cursul a fost moderat de dl. inspector Gh. Drăguşoiu şi au fost prezentate următoarele teme de către d-nele prof. Olteanu Silvia şi Matei Ozana:

  1. Prezentarea Proiectului „Paralela verde, paralela 45”;
  2. Prezentarea proiectelor internaţionale: „Energ@tic” (proiect de educare energetică) şi „Signes@Sens” (învăţarea limbii franceze prin intermediul imaginilor şi semnelor, aplicabil în biologie)
  3. Adrenalina şi influenţa asupra organismului.

Cursul s-a desfăşurat într-o atmosferă colegială şi temele au trezit interesul participanţilor.

Proiectul Signes@Sens – Învăţarea limbii franceze prin intermediul biologiei, utilizând imagini şi semne

Să învăţăm limba franceză prin ultilizarea semnelor şi imaginilor.

Liceul “Nichita Stănescu” a marcat 50 de ani de existenţă (1958-2008) prin câştigarea titulaturii de “Şcoală europeană” în luna aprilie 2008, care evidenţiază, printre altele, implicarea liceului în derularea proiectelor europene.

În acest context, liceul a fost gazdă, în perioada 10-12 octombrie 2008, pentru 19 participanţi, reprezentând instituţii din 5 ţări partenere: Belgia, Franţa, Portugalia, Polonia, Turcia şi reprezentanţi ai Universităţii Bucureşti, reuniţi în cadrul proiectului „Signes et Sens”, iniţiat de INFOREF Belgia, în programul LLLP, susţinut de Comisia Europeană.

Pornind de la ideea că există o reală problemă în înţelegerea lecturii, atât în ţările europene cât şi în lume, proiectul urmăreşte îmbunătăţirea învăţării şi comunicării în limba franceză prin utilizarea semnelor şi imaginilor, în contextul învăţării diversificate. Acest lucru este posibil deoarece strategiile, care pot să facă lectura eficientă, orientând-o spre căutarea sensului, sunt fundamental identice, oricare ar fi limba folosită, adică «semnele«, cărora ne străduim să le descoperim sensul.

Catedra de biologie s-a implicat în acest proiect (alături de alţi profesori din liceu) în sensul îmbunătăţirii învăţării şi comunicării în limba franceză prin utilizarea imaginilor în predarea lecţiilor de biologie vegetală, animală şi umană.

“Educație energetică”: Cum să economisim energia fără a afecta confortul consumatorului

Viaţa noastră se desfăşoară într-un ritm din ce în ce mai alert: cumpărăm maşini puternice cu consum exagerat de benzină, utilizăm becuri cu consum ridicat de energie, păstrăm aparatele electrice vechi cu eficacitate energetică scăzută sau cumpărăm aparate electrice fără să fim atenţi la clasa energetică căreia aparţin, folosim prea mult plastic şi nu suntem interesaţi decât aparent de reciclarea deşeurilor..

În perioada 14-15 nov. 2008, Liceul „Nichita Stănescu” a fost gazda celei de a 3-a Reuniuni, în cadrul proiectului„Energ@tic”, pentru 18 participanţi, reprezând instituţii din 6 ţări partenere: Belgia, Franţa, Polonia, Turcia, Italia, Grecia. Proiectul se vrea o continuare firească a proiectului  “Clim@tic“, în care Liceul “Nichita Stănescu” a lucrat alături de aceiaşi parteneri.

Proiectul „Energ@tic”, iniţiat de INFOREF Belgia, în programul LLLP, susţinut de Comisia Europeană, reprezintă o provocare în condiţiile unei societăţi moderne în care educaţia tinerilor pentru păstrarea unui mediu curat şi sănătos şi pentru înlăturarea unei risipe ilogice de energie, fără diminuarea confortului consumatorului, va fi garanţia pentru o viaţă sănătoasă a generaţiilor viitoare.

Elevii şi profesorii liceului, implicaţi în proiect, au stabilit împreună un Plan de acţiune, concretizat în realizarea unui „bilanţ energetic al şcolii” (analiza consumului de energie în şcoală, căutarea răspunsurilor şi găsirea soluţiilor pentru diminuarea consumului de energie). Ei vor participa, de asemenea, la anchete referitoare la consumarea energiei acasă, în familiile lor, în oraş. O componentă importantă a proiectului este aceea a motivării comportamentului ocupanţilor clădirii în vederea economisirii apei, energiei electrice, energiei termice.