Un vis verde pentru viața noastră!

Înfiinţarea unui parc şcolar în Colegiul Naţional „Nichita Stănescu” Ploieşti (01.04.2009 – 30.08.2009)

 

Proiect finanţat de:

sponsori

          http://www.repf.ro/             http://www.molromania.ro

 în cadrul Programului „Spaţii Verzi”

Aplicantul şi partenerii:

Aplicant: Asociaţia Profesorilor de Biologie din judeţul Prahova „Ecoterra”
Partener 1: Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” Ploieşti
Partener 2Administraţia Domeniului Public şi Privat Ploieşti
Partener 3Direcţia Silvică Ploieşti

Scop:

Stimularea participarii elevilor şi profesorilor liceului la reconfigurarea, reamenajarea şi întreţinerea spaţiului verde propriu, în condiţiile oferite de parteneriatul ONG-Şcoală-Instituţii publice locale”.

Descrierea proiectului

Prezentarea problemei
Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” este situat în cartierul Nord al oraşului Ploieşti, pe un teren având o suprafaţă de aprox. 10 000 mp, din care spaţiul verde este reprezentat doar de un părculeţ în faţa liceului (spaţiu care nu este accesibil elevilor) şi de o zonă de aproximativ 2 m latime, de jur-împrejurul gardului protector, unde au fost sădiţi în toamna anului 2008 un număr de 100 puieţi de stejar roşu. Elevii liceului nu beneficiază, practic, de un spaţiu verde amenajat unde să se poată odihni în timpul pauzelor sau sa aştepte începerea cursurilor. Există interes din partea autorităţilor locale pentru amenajarea unui astfel de spaţiu, de aceea Asociaţia „Ecoterra”, care a iniţiat şi desfăşoară deja astfel de activităţi de reconfigurare a spaţiilor verzi îşi propune, printre alte acţiuni şi amenajarea grădinilor şi parcurilor şcolare pentru sporirea confortului elevilor, realizarea şi întărirea deprinderilor ecologice în rândul tinerei generaţii. Cu sprijinul partenerilor locali, părinţilor şi elevilor este posibilă transformarea spaţiului gri (beton neprimitor) într-un spaţiu verde, prietenos şi atractiv. De aceea, Asociaţia „Ecoterra” a iniţiat parteneriate cu Direcţia Silvică Ploieşti, ADPP Ploieşti, instituţii care şi-au manifestat disponibilitatea pentru realizarea acestui proiect din momentul în care se va concretiza din intenţie în realitate.

Grupul-ţintă căruia i se adresează acest proiect este reprezentat de:
 • aprox. 1000 elevi ai Liceului „Nichita Stănescu” (gimnaziu şi liceu);
 • aprox. 500 cetăţeni (părinţi ai elevilor, cetăţeni din zonă);
 • 15 reprezentanţi ai ONG şi instituţiilor publice locale.
Obiectivele
 1. Reconfigurarea spaţiului verde al Liceului Teoretic „Nichita Stanescu” Ploiesti si amenjarea unui spaţiu verde de recreere pentru elevii liceului, loc de aşteptare şi petrecere a timpului până le inceperea cursurilor;
 2. Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor de educaţie ecologică în rândul tinerilor prin participarea directă la crearea propriului spaţiu verde, respectiv propriul parc;
 3. Crearea si sustinerea unui parteneriat autentic intre ONG, scoli si institutii publice locale.
Implementare şi rezultate

Au fost implementate, pe toată durata desfăşurării proiectului (1 aprilie 2009 – 31 august 2009), următoarele activităţi:

 • Lansarea proiectului, conferintă de presă
 • Achiziţionare materiale, material săditor
 • Pregătirea grupului de elevi
 • Activităţi de igienizare ecologică a spaţiului
 • Amenajarea terenului de plantare a gazonului, plantarea şi întreţinerea gazonului
 • Confecţionat, vopsit şi montat bănci şi coşuri de gunoi; configurare alei; pavoazare cu lespezi de piatră şi pavele
 • Plantat arbori şi arbuşti (conifere), gard viu, flori
 • Evaluarea proiectului, inaugurare parc şcolar, conferinţă de presă.

Activităţile s-au derulat prin implicarea celor 4 parteneri, 500 elevi şi 35 profesori ai liceului, 5 profesori din liceele ploieştene, 5 reprezentanţi ADPP, 2 reprezentanţi Direcţia Silvică, reprezentanţi ai părinţilor elevilor din liceu.

Printre rezultatele proiectului se menţioneaza:
 • transformarea unui spaţiu gri (asfalt deteriorat) al liceului într-un spaţiu verde, loc de recreere şi odihnă pentru elevii liceului, părinţi, membrii ai comunităţii locale;
 • conştientizarea implicării proprii şi a comunităţii locale în realizarea unui proiect ecologic;
 • consolidarea cunoştinţelor de educaţie ecologică a elevilor liceului;
 • reducerea gradului de poluare a zonei Nord, respectiv a oraşului Ploieşti prin crearea unui spaţiu verde.