Mai mult verde pentru sănătatea noastră!

Reamenajarea parcului şcolar în Gr. Şc. Ind. „Toma N. Socolescu” Ploieşti (01.04.2010 – 30.08.2010)

Proiect finanţat de:

sponsori

http://www.repf.ro/spacer        http://www.molromania.ro

în cadrul Programului „Spaţii Verzi”

 

Proiectul “Mai mult verde pentru sănătatea noastră!” reprezintă o continuare a preocupării Asociaţiei “Ecoterra” de a reabilita, reamenaja şi înfiinţa parcuri şcolare în unităţile de învăţământ din judeţul Prahova. În anul 2009, Asociaţia “Ecoterra” în parteneriat cu Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”, ADPP Ploieşti şi Direcţia Silvică Prahova a implementat proiectul pilot “Un Vis Verde pentru Viaţa noastră!”, proiect finalizat prin înfiinţarea unui parc şcolar în incinta colegiului.

Aplicantul şi partenerii:

Aplicant: Asociaţia Profesorilor de Biologie din judeţul Prahova „Ecoterra” – Preşedinte: prof. Silvia Olteanu
Partener 1: Grupul Şcolar Industrial „Toma N. Socolescu” Ploieşti – coordonator proiect: prof. Adriana Mihai
Partener 2: Direcţia Silvică Prahova

Scop:

Stimularea participarii elevilor şi profesorilor Gr. Sc. Ind. „Toma N. Socolescu” Ploiesti la reamenajarea spatiului verde propriu pentru buna desfasurare a activitatilor, precum si implicarea activa a acestora in protectia mediului inconjurator.

Obiective:
  1.  Reabilitarea spaţiului verde al Gr. Sc. Ind „Toma N. Socolescu” Ploiesti si amenajarea unui spatiu verde de realizare a unor lectii in natura, de recreere pentru elevii liceului, loc de asteptare si petrecere a timpului pana la inceperea cursurilor;
  2. Consolidarea cunostintelor si formarea deprinderilor de educatie ecologica in randul tinerilor prin participarea directa la crearea propriului spatiu verde, de desfasurare a unor activitati eco-practice in propria gradina scolara.
  3. Amenajarea curtii scolii pentru a putea fi folosita in cadrul orelor de biologie, discipline tehnice, educatie plastica, precum si petrecerea timpului liber pentru elevii caministi.
Grupul-ţintă căruia i se adresează proiectul este reprezentat de:
  • elevii Grupului Şcolar Industrial “Toma N. Socolescu”;
  • cetăţeni (părinţi ai elevilor, cetăţeni din zonă);
  • reprezentanţi ai ONG şi instituţii publice locale.
Descrierea proiectului

Prin implementarea proiectului „Mai mult verde pentru sănătatea noastră!” va fi amenajată o suprafaţă de aproximativ 2000 mp in incinta Gr.Sc.Ind. „Toma N. Socolescu”, care va constitutui un loc de recreere dotat cu bănci şi mese pentru elevii şcolii, dar şi pentru desfăşurarea unor activităţi în aer liber în cadrul orelor de biologie, discipline tehnice, educaţie plastică.

Activităţile proiectului se vor derula prin implicarea elevilor, profesorilor şi părinţilor în plantarea celor 52 de arbori şi arbuşti, flori, amenajarea gazonului, vopsitul şi montarea băncilor, a meselor, coşurilor de gunori etc. Elevii vor fi supravegheaţi şi indrumaţi de profesorii diriginţi, profesorii de biologie, respectiv de cei 4 specialişti desemnaţi de Direcţia Silvică Prahova, care vor asigura consultanţa de specialitate în legătură cu plantele cele mai indicate pentru amenajarea spaţiului verde.

Astfel, Asociaţia „Ecoterra”, care a iniţiat şi desfăşoară deja activităţi de reconfigurare a spaţiilor verzi îşi propune, printre alte acţiuni şi amenajarea grădinilor şi parcurilor şcolare pentru sporirea confortului elevilor, realizarea şi întărirea deprinderilor ecologice în rândul tinerei generaţii, transformarea spaţiului gri (beton neprimitor) într-un spaţiu verde, prietenos şi atractiv. De aceea, Asociaţia „Ecoterra” a iniţiat parteneriate cu Grupul Şcolar Industrial „Toma N. Socolescu” şi Direcţia Silvică Ploieşti, instituţii care şi-au manifestat disponibilitatea pentru realizarea acestui proiect din momentul în care se va concretiza din intenţie în realitate.