Ce este Asociaţia “Ecoterra”?
Viziunea Asociaţiei “Ecoterra”
Scopul Asociaţiei “Ecoterra”
Obiectivele Asociaţiei “Ecoterra”
Membrii Fondatori şi Susţinători

Ce este Asociaţia “Ecoterra”?

Asociaţia Profesorilor de Biologie din Judeţul Prahova „ECOTERRA” este o organizaţie de persoane fizice şi juridice, neguvernamentală, nonprofit, cu caracter nelucrativ, autonom si apolitic, înfiinţată în temeiul OG 26/2000, avand personalitate juridică, infiinţată în anul 2007.

Sus

Viziunea Asociaţiei “Ecoterra”

Un mediu curat, nepoluat, în care noua generaţie să crească sănătos, bucurându-se de şanse reale.

Sus

Scopul Asociaţiei “Ecoterra”

Scopul acestei asociaţii este acela de a sprijini menţinerea şi dezvoltarea unei reţele profesionale creative şi dinamice în domeniul predării biologiei, de a promova drepturile membrilor săi, de a acorda sprijinul necesar perfecţionării pregătiriii profesionale, de a coordona activităţ ce au ca scop protecţia şi conservarea tuturor formelor de viaţă de pe Pământ şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos. Asociaţia „ Ecoterra” sprijină interesele profesorilor de biologie, ale tinerilor absolvenţi sau ale studenţilor din ţară sau străinătate, pe linie profesională, culturală şi ştiinţifică. Profesorii de biologie trebuie să-şi revigoreze activitatea, să devină conştienţi de potenţialul lor, să-şi aprecieze punctele forte şi să continue să le dezvolte.

Sus

Obiectivele Asociaţiei “Ecoterra”

 • Îndrumarea şi pregatirea membrilor asociaţiei pentru a fi în măsură să redacteze, monitorizeze, să gestioneze proiecte vizând respectarea şi protecţia continuităţii vieţii, protejarea şi restaurarea integrităţii sistemelor ecologice, încurajarea ecologiei durabile, promovarea liberului schimb şi aplicarea lărgită a cunoştinţelor dobândite;
 • Formarea de deprinderi ecologice şi de sănătate în rândul tineretului şi populaţiei, formarea unei conştiinţe a responsabilităţii universale pentru viaţă şi continuitatea ei pe Terra;
 • Formarea de deprinderi ecologice şi de sănătate în rândul tineretului şi populaţiei, formarea unei conştiinţe a responsabilităţii universale pentru viaţă şi continuitatea ei pe Terra;
 • Organizarea şi coordonarea unor campanii de prevenire a consumului de droguri, improtriva fumatului şi consumului de alcool, prevenirea SIDA în cadrul instituţiilor de învăţământ şi al comunităţilor;
 • Conceperea şi susţinerea unor programe de tineret dedicate pregătirii acestora pentru o viaţă sănătoasă într-un mediu curat;
 • Promovarea, în ţara şi străinătate, a performanţelor învăţământului biologic şi a realizărilor profesorilor de biologie;
 • Identificarea, promovarea şi susţinerea elementelor teoretice şi organizatorice, a mijloacelor materiale şi financiare care să contribuie la o cât mai bună desfăşurare a activităţii în domeniul învăţământului biologic şi pregătirea profesională a profesorilor de biologie;
 • Publicarea şi distribuirea de material publicistic de specialitate, editat de membrii asociaţiei;
 • Organizarea de manifestări cultural-ştiinţifice, reuniuni profesionale, expoziţii, simpozioane etc;
 • Popularizarea activităţilor desfăşurate în cadrul asociaţiei sau de către membrii acesteia, în ţara şi străinătate, sau a principalelor evenimente profesionale legate de activităţile acestora;
 • Sprijin financiar direct prin donaţii şi sponsorizări, precum şi alte resurse pentru Asociaţie şi susţinerea unor burse de specializare pentru studenţi şi profesori;
 • Editarea unei reviste, unui buletin informativ, crearea unei pagini web, CD-uri şi a unor materiale de publicitate în sprijinul cunoaşterii activităţii şi profilului Asociaţiei şi a performanţelor sale profesionale;
 • Colaborarea şi parteneriatul cu autorităţile şi instituţiile publice ce au atribuţii şi misiuni în domeniul protecţiei mediului, precum Consiliile judeţene şi locale, Direcţiile de mediu, Direcţiile silvice, Asociaţii şi Fundaţii etc.;
 • Iniţierea şi promovarea de contacte şi colaborări cu autorităţi, organizaţii şi instituţii europene şi internaţionale, cu atribuţii în domeniile vizate de activitatea asociaţiei.

Sus

Membrii Fondatori şi Susţinători

Asociaţia Profesorilor de Biologie din Judeţul Prahova „ Ecoterra” are 23 de membri fondatori:

 

Draguşoiu Gheorghe Padure Camelia
Ene Stelică Petcu Camelia
Olteanu Silvia Vlad Nela
Mihai Adriana Ghetea Eugenia
Divoiu Maria Serban Vasilica
Tanur Iuliana Boboc Iuliana
Matei Ozana Onea Odeta
Matcaboji Victoria Chita Ioan
Iancu Emilia Popa Ana
Ioniţă Maria Matei Claudiu
Dumitrescu Iolanda Borcan Ionut
Musat Mariana

 

Preşedinta Asociatiei „Ecoterra” este doamna profesoară Olteanu Silvia, iar vicepresedinţi, domnii profesori Draguşoiu Gheorghe şi Ene Stelică.

Din Consiliul Director mai fac parte urmatorii profesori: Mihai Adriana, Divoiu Maria, Tanur Iuliana, Matei Ozana, Iancu Emilia, Musat Mariana.

Sus